İş Sağlığı ve Güvenlik Alanında Danışmanlık

 

 • İş Güvenliği Uzmanlığı
 • İşyeri Hekimliği için, Uzman Personel tahsisi
 • SEÇ-G Yönetim Sistemi Hazırlanması
 • Risk Analizleri (istasyonlardaki risk değerlendirme kılavuzu dahil)
 • İstasyonlar için patlamadan korunma dokümanı
 • SEÇ-G Eğitimleri
 • Acil Durum Planlarının Hazırlanması
 • Profesyonel SEÇ-G Danışmanlığı
 • Saha Denetim ve Gözetim Faaliyetleri
 • Müteahhit SEÇ-G Denetimleri
 • Ölçülebilir SEÇ-G Hedeflerinin belirlenmesi ve takibi
 • SEÇ-G Kritik Görev Tanımlarının Belirlenmesi ve Eğitimi
 • SEÇ-G Performans Raporlarının Hazırlanması ve Yönetime Sunulması
 • SEÇ-G Kurulunun Yapılandırılması ve Yönetilmesi
 • OSGB Hizmetlerinin Sağlanması için danışmanlık
 • İş Güvenliği Hukuksal Danışmanlık
 • İşyerinde, ilkyardım ve acil müdahale hizmetlerinin organizasyonunu ve personelin eğitiminin sağlanması ve bu çalışmaların yürütülmesi,
 • Sağlık sorunları oluşturabilecek işyeri ortam ölçümleri konusunda önerilerin verilmesi.
 • İş Sağlığı Programının oluşturulmasına katkı verilmesi, İşyeri Hekimi ile birlikte Sağlık Tedbirlerinin alınması ve Faaliyetlerinin sürdürülmesi kapsamında işbirliği yapılması
 • Hastalık nedeniyle kayıp gün yüzdesinin (sickness abseenteism ratio) belirlenmesinde yardımcı olunması
 • Aylık İş Sağlığı ve Güvenliği toplantılarının düzenlenmesine ve üyelerin belirlenmesine katkıda bulunur. Ekibin bir üyesi olarak toplantılarda yer alır.
 • Güvenlik ve Tehdit Değerlendirmeleri,
 • CCTV-Ürün Güvenliği-Geçiş Kotrol Sistemleri Danışmanlığı,
 • Alarm Merkezi Hizmetleri Danışmanlığı,
 • Bina /Yerleşke Risk Değerlendirmeleri, Güvenlik Denetimleri, Test ve Drill Çalışmaları,
 • Güvenlik ve Koruma Politikaları Geliştirme ve Uygulama danışmanlığı,
 • Bilgi Güvenliği, Veri Güvenliği ile ilgili danışmanlık

 

Papyon OSGB Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

 

 

 

 

 

Contacts

  info(@)papyonosgb.com.tr
  +90.850.227 6483
  +90.850.227 6483
  Kocayol Cad. İbrahimağa Sk No:4/B 34742, Kadıköy-İSTANBUL