6331 Sayılı Kanun ve İşveren

Sağlık ve Güvenlikleri Hakkında Kanun

Çalışanların Sağlık ve Güvenlikleri Hakkında Kanun ve Yükümlülükler

Çalışanların sağlık ve güvenliklerini korumak temel anayasal bir haktır. İş hukukunun temel ilkesi olan işçiyi koruma ilkesinin hayata geçirilmesinin en önemli aracı da şüphesiz ki iş sağlığı ve güvenliği mevzuatıdır. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ile mevzuattaki dağınıklığın giderilmesi, kapsamının genişletilmesi ve konulara bütüncül yaklaşım sergileyen bir yapıya kavuşturulması amaçlanmıştır. Bu konudaki en büyük sorumluluk kanunla birlikte işverenlere verilmiştir.

1- 6331 SAYILI KANUN VE İŞVEREN

6331 sayılı kanun işverenlere aşağıdaki konularda yükümlülük vermiştir:

 • İşverenin Genel yükümlülükleri (6331 madde 4)
 • Risklerden Korunma ilkeleri ( 6331 madde 5)
 • İş sağlığı ve Güvenliği hizmetleri (6331 madde 6)
 • Risk Değerlendirmesi, kontrol, ölçüm ve araştırma (6331 madde 10) (İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜK TÜM

İŞYERLERİ İÇİN 1 OCAK 2013 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ DURUMDADIR),

 • Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilkyardım (6331 madde 11)
 • Tahliye (6331 madde 12)
 • İş kazası ve Meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimi (6331 madde 14)
 • Sağlık Gözetimi (6331 madde 15)
 • Çalışanların bilgilendirilmesi (6331 madde 16)
 • Çalışanların Eğitimi (6331madde 17)
 • Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması (6331 madde 18)
 • Çalışan Temsilcisi ( 6331 madde 20)
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu (6331 madde 22)
 • İş Sağlığı ve Güvenliği koordinasyonu (6331 madde 23)

2- YÜRÜRLÜK

Kanun’un en önemli uygulama alanları olan ve taraflara yükümlülükler getiren İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri, İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyonelleri ve İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi ile ilgili hükümler kamu kurumları ve 50’den az çalışanı bulunan az tehlikeli işyerleri için Kanun’un yayımı tarihinden iki yıl sonra, 50’den az çalışanı bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli işyerleri için yayımı tarihinden bir yıl sonra, diğer işyerleri için yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girecektir.

Özetle,

 • 49 Çalışanı bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli işletmeler 1 TEMMUZ 2013 tarihinde,
 • 49 Çalışanı bulunan az tehlikeli işletmeler 1 TEMMUZ 2014 tarihinde,
 • 50'Den fazla çalışanı olan tüm işletmeler 1 OCAK 2013 tarihinden itibaren,

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası kapsamına girecektir.

3- İDARİ PARA CEZALARI VE UYGULAMASI

6331 sayılı iş sağlığı güvenliği Yasası’na uymayanların idari para cezaları ile karşılaşacaklarını belirten yasa, idari para cezalarını şöyle sıralamıştır.

 

 1. İşverenin yerine getirmediği her bir genel yükümlülüğe (Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim, denetim vb) aykırı hareket durumunda 2.000 TL,
 2. İşyeri Hekimi ve İSG Uzmanı çalıştırılmaması halinde ( her biri için) 5 000TL, çalıştırılmamaya devam edilen her ay içinde aynı miktar para cezası devam edecektir.
 1. Diğer Sağlık Personelinin çalıştırılmaması halinde 2 500 TL, çalıştırılmamaya devam edilen her ay içinde aynı miktar para cezası devam edecektir.
 2. Risk değerlendirmesi yapılmaması/yaptırılmaması halinde 3.000 TL, devam ettiği her ay için 4.500 TL(İLGİLİ CEZA UYGULAMASI TÜM İŞYERLERİ İÇİN 1 OCAK 2013 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ DURUMDADIR),
 3. Gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmanın yapılmaması halinde 1 500 TL,
 4. Acil Durum planının hazırlanmaması halinde 1 000 TL, devam eden her ay için aynı miktar,
 5. İş kazası ve Meslek hastalıklarını SGK’ya bildirim eksikliği halinde 2.000 TL, Sağlık gözetimine tabi tutulmayan ya da sağlık raporu alınmayan her çalışan için 1.000 TL para cezası verilebilecektir.
 6. Bilgilendirilmeyen her çalışan için 1 000 TL,
 7. İSG Eğitimi verilmeyen her çalışan için 1 000 TL,
 8. Çalışan Temsilcisi seçilmemesi halinde 1 000 TL,
 9. İSG Kurulu gereklilikleri ile ilgili şartlar için, yerine getirilmeyen her bir aykırılık için 2.000 TL,
 10. Durdurulan işi önlem almadan devam ettirilmesi halinde 10 000 TL,
 11. Büyük Kaza Önleme Politika Belgesi veya güvenlik Raporunun hazırlanmaması halinde 50.000 TL,
 12. Güvenlik Raporuna onay almadan çalışılması, iş durdurulmasına rağmen çalışmaya devam eden işverene 80.000 TL.

 

Söz konusu cezaların gerekçesi bildirilerek Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürünce verileceğini ve tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde ödenmesi gerekmektedir.

 

 

 

Contacts

  info(@)papyonosgb.com.tr
  +90.850.227 6483
  +90.850.227 6483
  Kocayol Cad. İbrahimağa Sk No:4/B 34742, Kadıköy-İSTANBUL