Yeni İş Güvenliği Paketi

Yeni İş Güvenliği Paketi'nde neler var?

Ermenek'te meydana gelen maden kazası sonrası hazırlanan yeni iş güvenliği paketi 55 maddeden oluşan bir Torba Yasa Tasarısı ile TBMM'ye sunuldu.

Artık adetten oldu yaşanan her büyük iş kazasından sonra bir torba yasa hazırlayıp hataları ve eksiklikleri gidermeye çalışmak. Ermenek’te yaşanan maden kazası sonrası hazırlanan 55 maddelik Torba Yasa da nihayet TBMM’ye geldi. Bakalım kaç günde ve kaç madde halinde sonuçlanacak süreç.

Peki tasarıda iş güvenliğine ilişkin olarak neler getiriliyor?

- Çalışanlar işverenlerinin yazılı uyarısına rağmen iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerine uymamakta direnirlerse iş sözleşmeleri işverence derhal ve tazminatsız feshedilebilecek. Örneğin baret veya kemer takmamakta direnen, eğitimlere katılmayan bir işçi işten çıkartılabilecek.

-  İşyerinde durdurulan işlerde izinsiz çalışma yaptıran işveren veya işveren vekillerine üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilecek.

-  Ölümlü iş kazası meydana gelen maden işyerlerinde kusurlu işveren, iki yıl süreyle kamu ihalelerine katılamayacak.

-  İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin uygulanacak idari para cezalarının işyerindeki çalışan sayısı ve yapılan işin tehlikesine göre kademelendirilmesi yoluna gidilecek. Maden ve inşaat işyerlerinde cezalar 3 kat artırılarak kesilecek.

-  6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre iş güvenliği uzmanı olabilecek mezunları yetiştiren fakültelerde iş sağlığı ve güvenliği dersleri zorunlu hale getirilecek. Bu ders en az iki yarı yıl okutulacak.

-  %2 oranında olan işsizlik sigortası prim oranı işyerinde iş kazası gerçekleşip gerçekleşmemesine göre eksiltilip artırılabilecek. Buna göre, çok tehlikeli sınıfta yer alıp ondan fazla çalışanı bulunan ve üç yıl içerisinde ölümlü veya sürekli ya da geçici iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmeyen işyerlerinde çalışanların işsizlik sigortası işveren payı teşvik olarak bir sonraki takvim yılından geçerli olmak üzere ve üç yıl süreyle %1 olarak; ölümlü iş kazası meydana gelmesi halinde ise aynı şartlara tabi olmak üzere %3 olarak alınacak.

-  İşyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanlarının işyerindeki tehlikeli durumları işverene bildirmesi konusu daha sert yaptırımlara bağlanıyor. İşveren tarafından gerekli önlemler alınmaz ve durum İşyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanları tarafından Çalışma Bakanlığı'na bildirilmezse işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının belgesi üç ay, tekrarında ise altı ay süreyle askıya alınacak. Bu bildirimden dolayı işvereni tarafından işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanının iş sözleşmesine son verilemeyecek ve hiçbir şekilde hak kaybına uğratılamayacak. Aksi takdirde işveren hakkında bir yıllık ücret tutarından az olmamak üzere tazminata hükmedilecek.

-  Yapı denetim kuruluşlarına; işyerinde, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına göre düzenlenmesi gereken sağlık güvenlik planına ve onaylanmış yapı projesine uygun olarak çalışmaların yapıldığını denetlemek ve gerekli tedbirlerin alınması için yapı müteahhidini yazılı olarak uyarmak, uyarıya uyulmadığı takdirde durumu ilgili Çalışma ve İş Kurumu il müdürlüğüne bildirmek yükümlülüğü getiriliyor.

-  İhaleli işlerde iş sağlığı ve güvenliğine dair yükümlülüklerin ihale öncesinde belirlenerek işverenlerin iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerini de maliyet unsuru olarak hesaba katmaları mümkün olacak.

-  Yer altı maden işletmelerinde çalışma süresi haftalık 36 saatten 37,5 saate çıkartılacak. Günlük çalışma süresi ise en çok 7,5 saat olacak.

-  Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinin (B) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirme ve tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinin (C) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüklerine ilişkin süreler ikişer yıl uzatılacak.

-  İşyerinde işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı çalıştırması gerekmekte iken çalıştırmayanlara idari para cezası affı getiriliyor. Buna göre torba yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirme yükümlülüğünü yerine getiren işverenlere idari para cezası uygulanmayacak.

-  Karaman Ermenek'te meydana gelen iş kazası sırasında kazanın olduğu işyerinde çalışan işçilere ve hayatını kaybedenlerin hak sahiplerine altı ay süre ile brüt asgari ücret tutarında İşsizlik Sigortası Fonundan aylık ödeme yapılacak.

-  Ermenek’de hayatını kaybeden işçinin varsa SGK’ya olan tüm borçları silinecek. Gerekli şartlar sağlanmasa dahi eş ve çocuklarına ölüm aylığı bağlanacak. Devlet, ölen işçini eş, çocuk veya kardeşlerinden birisine kamuda personel olma imkanı verecek.

 

Papyon OSGB Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

 

 

 

Contacts

  info(@)papyonosgb.com.tr
  +90.850.227 6483
  +90.850.227 6483
  Kocayol Cad. İbrahimağa Sk No:4/B 34742, Kadıköy-İSTANBUL